Kính Mừng Đại Sư Nguyên Văn Lợi, Võ Sư Trương Nguyên Thuận, Master Roy Grills và các võ sư từ USA và CANADA đến thăm Thần Phong Úc Châu

Read 2597 times
More in this category: « THAN PHONG HOLIDAY BREAK 2015